Metoder och priser vid hårtransplantation

31 jul

Metoder och priser vid hårtransplantation

Hårtransplantation är ett medicinskt ingrepp som utförs av en kirurg. Man transplanterar hårsäckar från ställen där kroppen fortfarande har en frisk hårväxt till de kala ställena där hår och friska hårsäckar saknas. Transplantationen utförs av privata kliniker så man måste tänka på priset, man betalar från egen ficka. Dessutom måste man tänka på de olika metoderna som finns. Dessa två saker tar vi upp i den här texten!

Transplantationsmetoder att välja mellan

De två vanligaste metoderna vid hårtransplantion är FUE-metoden och Strip-metoden (FUT) och dessa två metoder skiljer sig åt i både pris och utförande. Ibland när man läser på forum får man intrycket att det är en tävling mellan de olika metoderna och läkarna som är specialiserade på metoden. I Europa är FUE den vanligaste metoden medan det i USA fortfarande är vanligast med FUT vilket är en metod som också går under benämningen strip. FUE tar ungefär 5-10 timmar beroende på hur mycket hårsäckar som behöver transplanteras.

En del kliniker försöker också marknadsföra sina egna metoder som DHI och transplantermetoden (vilka båda är varianter av FUE). Tidigare metoder som inte längre använts i någon större utsträckning är flipp-metoden, något som experter menar att Donald Trump har använt sig av.

Den huvudsakliga skillnaden mellan FUE och FUT transplantationsmetoderna är hur kirurgen plockar ut hårsäckarna från patientens donationsområde. De övriga stegen i processen är väldigt lika. Vid FUT tar kirurgen ut en hudremsa medan hen vid FUE tar ut hårsäckarna individuellt. Eftersom FUE innebär mer arbete blir metoden betydligt dyrare och tidigare har metoden kritiserats men allt fler kliniker går över och använder FUE. Det går också att kombinera FUT och FUE, ett ingrepp som pågår under 2 dagar.

Priserna på en hårtransplantation

Priserna för en hårtransplantation varierar mycket mellan olika kliniker och priset är bara en av många faktorer som du som patient bör ta reda på. Vad som är viktigt är få ett förtroende för kliniken som kommer göra ditt ingrepp. Tänk på att du troligtvis kan behöva flera operationer under ditt liv i synnerhet om det handlar om kliniker som inte placerar hårsäckarna tillräckligt tätt. Det finns kliniker som sätter i system att placera hårsäckarna glest så att kunden kommer tvingas att utföra flera behandlingar. Det är mycket vanligt med patienter som gör 3 stycken operationer och därför är det viktigt att tänka på kostnaderna: det är troligt att man måste betala flera gånger.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *