Bidraget till elcyklar tog snabbt slut

12 dec

Bidraget till elcyklar tog snabbt slut

För att främja försäljning av elcyklar valde regeringen att ge ett bidrag för varje inköpt cykel. Ett bidrag som snabbt tog slut och som även var en bidragande orsak till att försäljningen av elcyklar snabbt gick upp. Under hösten 2018 gick det inte att längre få något bidrag.

För att få bidrag för inköp av en elcykel krävs det att man kan lämna in ett kvitto, som bevisar inköpet, till Naturvårdsverket. Det kom snabbt tusentals ansökningar och bidraget betalades ut till det var slut i kassan, under hösten 2018. Därefter gick det visserligen fortfarande att skicka in kvitton men Naturvårdsverket kunde då bara lägga ansökningar på hög till det blev klart om nya pengar skulle komma via den nya budgeten. Med tanke på den utdragna regeringsbildningen som skapades efter valet 2018 tog det även extra lång tid innan Naturvårdsverket kunde veta hur framtiden kunde bli.

Från att bidraget för elcyklar infördes har ca 72 000 ansökningar skickats in och resulterat i utbetalat bidrag. Detta fram till september 2018. De fordon som man kunnat få bidrag för är elcyklar, elmotorcyklar samt elmopeder.

Mest i Halland

Ser man enbart till antal personer så vinner Stockholm, Skåne samt Västra Götaland. Detta är inte oväntat med tanke på de storstäder som ligger där. Om man istället tittar på antalet elcyklar per capita blir resultatet lite annorlunda. Då ligger Halland först där hela 16,2 personer per 1000 personer har något slags elfordon.

Även en del fusk

Media har rapporterat om att ett flertal fusk upptäckts av Naturvårdsverket. En väg har varit att man köpt en elcykel men sedan ändrat på kvittot på ett sätt som gör att det framställs som att cykeln haft ett betydligt högre inköpspris än vad som egentligen varit aktuellt. På detta sätt har man även fått ut större bidrag än vad man borde fått.

Ett annat fusk har varit mer avancerat där ett par företag varit involverade. Dessa företag säljer egentligen inte elcyklar men man har på olika sätt försökt utnyttja systemet med bidraget. Under den period som första bidragssumman delats ut var det 127 ärenden som lämnades till förundersökning och man beräknar att det handlar om en summa av ca 1,2 miljoner som betalats ut på grund av felaktiga grunder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *